среда, 25 мая 2016 г.

Budowa plotki z plastiku na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na to ani informowania tego faktu gminie oprócz kilku przypadków.

Stawianie balustrady PVC na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie wymaga pozwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu gminie wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Balaski z PCV na plot i furtę ze sztachet nie przewyższające wysokości 2,2 m stawiane miedzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności formalnych. Dotyczy to także ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń blisko dróg prywatnych i wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy sztachety z PCV na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia powinno określać gatunek ogrodzenia, sposób zrealizowania jego instalacji a także planowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy doczepić deklaracje o prawie do dysponowania posiadłością w celach budowlanych a także jeśli jest to zadane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Nieraz do stawiania plot PCV na ogrodzenie i bramkę ze sztachet zadane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Stawianie płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od czasu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, kiedy projektowane plotki z plastiku na ogrodzenie i furtę ze sztachetek jest niekompatybilne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W przypadku kiedy planowane plot z PCV na plot i bramkę ogrodzeniowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez dwa lata. Brak zainicjowania prac przez ten czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий