среда, 27 апреля 2016 г.

Aczkolwiek kamienie ogrodzenia te s�� z odmiennych czasów oraz powstały w odmienny sposób bywają do siebie bardzo podobne, tak że czasem mało wprawnym ślepiem z trudem je odróżnić.

Chociaż głazy ogrodzenia te są z odmiennych czasów oraz powstały w odmienny sposób zdarza się że są do siebie bardzo podobne, tak że czasem mało wprawnym okiem trudno je rozróżnić.

Własną karierę w ogrodzeniach zawdzięczają przyrodniczym barwom, lekkiej obróbce oraz względnie atrakcyjnej cenie. Występują w wielu krajach Polski – piaskowiec najprościej odszukać w Górach Świętokrzyskich, Karpatach oraz Dolnym Śląsku, wapienie – na Lubelszczyźnie, Wyżynie Krakowsko -Częstochowskiej oraz również w Górach Świętokrzyskich. Ów materiał ogrodzeniowy pozyskuje się techniką odkrywkową w kamieniołomach, po czym rozdrabnia albo od razu obrabia, rozparcelowuje na solidnych paletach, oplątuje drucianą siatką a następnie posyła do miejsca budowy ogrodzenie plastykowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek. Stosowany na ogrodzenia piaskowiec to nic innego jak złączony lepiszczem piasek, jakiego ziarna nie przewyższają 2mm średnicy. Podczas gdy lepiszczem jest np. krzemionka, tytułujemy go krzemionkowym (kwarcyt), podczas gdy związki wapnia -wapnistym. Nie licząc podwaliny zlepiających występują tam też inne domieszki, np. związki żelaza. Dzięki nim zmienia się barwa kamieni na sztachety z plastyku na plot i bramkę sztachetowa, przybierają one wówczas rozmaite kolory czerwieni, brązu oraz zieleni. W naturze złożone są w warstwy o wielorakiej grubości, sięgającej nawet kilkudziesięciu metrów. Z tak potężnych złóż wycina się najogromniejsze bloki, wykorzystywane dalej np. w rzeźbiarstwie. Wydobyte kamienie można też siekać na sześciany o równych zarysach, użytkowane dalej w budownictwie (także na ogrodzenia). Można również je porcjować przy pomocy specjalnych klinów i dłut na cienkie, nieregularnych obrysów odłamki. Służą do układania powierzchni ścieżek i budowy murków ogrodzeniowych.

Na nowoczesne sztacheta PCV wykorzystuje się również wapienie - skały aluwialne, powstałe z zebranych na dnie mórz a także jezior pozostałości organizmów żywych, głównie muszli małż i ślimaków.

Zazwyczaj są w większym stopniu miękkie niż piaskowce, a dzięki temu łatwiejsze w obróbce, lecz także mniej wytrzymałe. Wapienie pochodzące z dawnych er geologicznych są twardsze, wolno je nawet polerować polecane na sztachetki z plastiku na ogrodzenie i furtkę ze sztachet. Nadają się jednak głównie do stosowania wewnątrz, albowiem poddawane działaniu warunków atmosferycznych ekspresowo matowieją. Wapienie można wykorzystać do konstrukcji murków ogrodzeniowych, na ścieżki oraz dojazdy, do aranżacji ogrodów skalnych. Na Lubelszczyźnie wykorzystuje się je także do budowy domów. Na nawierzchnie ścieżek ogrodowych najlepiej przeznaczają się piaskowce krzemionkowe, jako że są odporniejsze na szlifowanie niż np. Wapienie.

W zależności od kształtu ogrodu i własnych zamiłowań forma kamiennych tafli może być wieloraki – od łamanych, nieproporcjonalnych, aż po pionowo skróconych prostokątów czy też kwadratów. Murki oraz sztacheta z plastyku z Pruszkowa na ogrodzenie i furtę ze sztachetek stawia się z kamieni różnorodnego układu, ułożonych na kamiennym względnie betonowym fundamencie. O ile ogrodzenie powstaje spośród kawałeczków o nieproporcjonalnych obrysach, trzeba je trafnie dobierać tzn. tak, żeby forma każdego kolejnego łączył się z poprzednim. Ażeby takie ogrodzenie było stabilne jego grubość powinna wynosić 50-70 cm. Większe wyrwy w środku wolno dopełniać zaprawą cementową i gruzem. Ogrodzenie z bloczków kamiennych o przyciętych równych bokach muruje się równie jak z cegły bądź pustaków. Piaskowce i wapienie zdołamy wykorzystać również do budowy schodów, kominków ogrodowych oraz innych komponentów tzw. miniaturowej architektury. Piaskowce wykorzystywane do budowy ogrodzenia należą do kamieni mało odpornych na działanie czynników atmosferycznych. Pod wpływem wody, słońca i niskich temperatur migiem niszczeją a także nabierają brzydkiego koloru. Bez trudu obrastają również mchem a także wodorostami. Można temu zapobiec pokrywając nawierzchnię ogrodzenia Poznań czy też rzeźb specjalnymi impregnatami. Nie próbujmy skrobać kurzu z powierzchni ogrodzenia Poznań ostrymi urządzeniami np. drucianą szczotką, dlatego że na kamieniu mogą utrzymywać się głębokie rysy. Wyspecjalizowane firmy oczyszczają kamień ogrodzeniowy tzw. piaskarkami. Jeśli nie mamy możliwości automatycznego oczyszczania ogrodzenia Poznań z piaskowca spróbujmy umyć go wodą z detergentem przy użyciu szczotki ryżowej. Jeżeli jednak chcemy, ażeby głazy na ogrodzeniu szybko wyglądały na stare, nie możemy ich niczym chronić ani czyścić.

Комментариев нет:

Отправить комментарий